Black Ribbon
On the road again
This slideshow uses a JQuery script adapted from Pixedelic

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม  2560 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เปิดรับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และนักรเรียนในระดับชั้น ม.4 ประจำปีการศึกษา 2560

ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม

ในวันที่ 20 มีนาคม 2560 ดร.มานิต เขียวศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ครู บุคลากรทางการศึกษา

ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ร่วมต้อนรับ ดร.นิตย์ โรจน์รัตนวาณิชย์  ผู้ตรวจราชการการกระทรวงศึกษาธิการ

ในวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560  ดร.มานิต  เขียวศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบหมายให้ นายสัญญา สระสงคราม