1

วันที่  27 สิงหาคม 2564  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประกรรมการ ในการประเมินครูผู้ช่วย รอบที่ 4  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และได้รับเกียรติจาก นางนิพาภรณ์  กัลปดี