1

วันที่ 5 มิถุนายน 2565 นายสัญญา สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมค่ายโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 1 สาขาเคมี ประจำปีการศึกษา 2565

1

นักเรียนได้รับรางวัล “วัฒนคุณาธร” ผู้ทำคุณประโยชน์ ระดับประเทศ ประจำปี 2565  โดยนักเรียนสังกัดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

1

วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมคณะรองผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565

1

"น้อมวันทา มุทิตา กษิณานุสรณ์" ประจำปี 2565 วันที่ 30 กันยายน 2565 เวลา  08.30  น.  ครูบุคลากร  ที่เกษียณอายุราชการ ไหว้ลาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงเรียนเวลา 09:09 น.

1

วันที่ 27 กันยายน 2565  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ