1

วันที่ 9 มิถุนายน  2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ  ชมรมTobe Number One ระดับประเทศ โดยมี นายพีรพัฒน์  พรศิริเลิศกิจ 

1

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566  ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  รับมอบโล่เกียรติยศ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด)

1

โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ผ่านการคัดเลือกจากสาธารณสุขจังหวัดยโสธร เป็นตัวแทน สถานศึกษาต้นแบบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อนำเสนอผลงานในระดับเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 10

1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ตัวแทนกล่าว และแสดงความยินดี