1

วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร. ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติมอบเหรียญรางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  (TEDET) ประจำปี 2565

1

วันที 25 มกราคม 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้รับเกียรติจาก นางสุปราณี จูมผา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

1

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา 

1

วันที่ 18 มกราคม 2566 ดร. ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดนักเรียนอยากซื้ออยากขาย YSP FAIR

1

วันที่ 11 มกราคม 2566 ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม มอบโล่ เหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ให้กับนักกีฬา