yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะรองผู้บริหาร ครู เยี่ยมแสดงความห่วงใย

yspnews191063 2yspnews191063 3yspnews191063 4yspnews191063 5

พร้อมให้กำลังใจนักเรียน ที่ประสบอุบัติเหตุ​ จากการเดินทางกลับในการเข้าร่วมอบรมตาม โครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม​ นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย​  ประจำปี​การศึกษา 2563​ ในระหว่างวันที่​ 17-18​ ต.ค.2563​  ณ.ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช​ จำนวน 19 ราย ซึ่งมีนักเรียนที่ต้องนอนรอดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลยโสธร จำนวน 3 ราย และโรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว อีก 1 ราย