yspnews191063 1

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 นายชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม พร้อมด้วย นายปฐมวิวัฒน์  พรรณโคตร 

yspnews191063 2yspnews191063 3yspnews191063 4yspnews191063 5

ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตยโสธร กรมกิจการเด็กและเยาวชน นำคณะฝ่ายบริหารโรงเรียน เจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน มอบกระเซ้าแบรนด์ น้ำผลไม้ ในการเยี่ยมนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ จากการเดินทางกลับในการเข้าร่วมอบรมตาม โครงการ GSB เติมฝันปั้นดาวคุณธรรม​ นำสู่รั้วมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจพร้อมสอบถามอาการของนักเรียนหลังจากที่แพทย์ให้กลับมารักษาตัวที่บ้าน