yspnews211063 1

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธาน

yspnews211063 2yspnews211063 3yspnews211063 4yspnews211063 5

ในการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  ในการตัดต่อวีดีโอประกอบเพลงจากกิจกรรมการฝึก นศท. จากโครงการ “นักศึกษาวิชาทหาร รักประเทศไทย” พร้อมกล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม