1

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.ชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  นำคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู บุคลากร เยี่ยมบ้านนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย

ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือ จำนวน 13,900 บาท ให้กับครอบครัว นายณชาทองแก้ว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ณ บ้านเชียงหวาง ตำบลสำราญ  อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

234567