1

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566  ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่สอบเข้าเรียน 10 อันดับแรก ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนปกติ  กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีพร้อมให้โอวาท แก่ลูกๆนักเรียน  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

logodrivepicture1

https://drive.google.com/drive/folders/1yYylu02SBjUcI7rLzuBb8tEZeaa8EEnn?usp=sharing

234567910111314