S 5021715 1

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ท่านผู้อำนวยการมอบหมายให้ท่านรอง พิไลวรรณ สร้อยสิงห์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

และคณะกรรมการสภานักเรียน โรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำขยะเข้าร่วมโครงการ คัด แยก(ขยะ) แลกบุญ จังหวัดยโสธร ณ อาคารอเนกประสงค์หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร จำนวน 288 แต้มบุญ

📍ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายวิรุจ วิชัยบุญ พร้อมด้วยท่านรองผู้ว่า นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ให้เกียรติถ่ายภาพกับผู้เข้าร่วมโครงการด้วยครับ

—งานส่งเสริมประชาธิปไตย—

S 5021712S 5021714 1S 5021716