1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้ พร้อมแสดงความชื่นยินดี กับนายกวินท์  เปาอินทร์ (ออสติน)

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ในการประกวด เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 13 ประจำปี 2566 และยังได้ติดตามเฝ้าเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาส ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น “TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER” ทั่วประเทศ

234567