1

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ในนามศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566

โดยมี ดร.ชัชพล รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม นำคณะครูบุคลากร นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีบุญบั้งไฟ โดยมีขบวนแห่ ขบวนนางรำนักเรียน ครู พร้อมรถบุปผชาติ ขบวนแห่จากลานเปิดพิธี หน้าโรงเรียนสุขวิทยากร ตั้งตรง 15 ถึงวัดศรีไตรภูมิ (วัดกลาง) โดยมีคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมกิจกรรม จำนวน 500 คน

234578910111213141516171819