1

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566  นายสัญญา  สระสงคราม รองผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม  ตัวแทนกล่าว และแสดงความยินดี

 

พร้อมฝ่ายบริหาร ครู บุคลากร  ต้อนรับ นางสาวศรัณยาพร อิ่มเพ็ชร  ที่ย้ายมาปฏิบัติราชการ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม มาส่งและแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมโพธิ์สีเขียว โรงเรียนยโสธรทิทยาคม

2345678910