Print
Category: ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Hits: 102

yspnews020963 1

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 นายชัชพล  รวมธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนยโสธรพิทยาคม ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร

 

yspnews020963 2

ให้กับนักเรียนที่มีได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ ในการแข่งขัน กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลายๆ กิจกรรม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จากนั้น นายชัชพล รวมธรรม ได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรในครั้งนี้ และถือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนคนอื่น ๆ พร้อมให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล  ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม

yspnews020963 3yspnews020963 4yspnews020963 5

powered by social2s