รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2563

เข้าสู่ระบบสมัคร click

ประกาศรับสมัคร

ปิดเรียนเนื่องด้วยเหตุพิเศษ(covid-19)

การประกาศผลสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ 2562

>>>เกณฑ์การตัดสินและการจ่ายรางวัล

>>>รายชื่อผู้ที่ได้รางวัล  อัพเดท 14/11/62

>>>ตรวจสอบคะแนนและโหลดเกียรติบัตร  

>>> ข้อมูลการสอบ                           เกียรติบัตรครูที่พานักเรียนเข้าร่วม

              – ขอดูกระดาษคำตอบได้ที่กลุ่มสาระคณิตศาสตร์  อาคาร 5  วันนี้ ถึงวันที่  15 ธ.ค . 2562

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

เฉลย ข้อสอบจะเข้าดูได้ภายในวันที่  25 ต.ค. 62

ป.3-4             ป.5-6           ม.1             ม.2            ม.3           ม.4-6

การสอบอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์ปีการศึกษา 2562

1.ประกาศรับสมัครสอบ

2.ตรวจสอบรายชื่อที่สมัคร  

3.แผนผังอาคารเรียน

4.สิ่งที่ต้องเตรียมเข้าสอบ

5.ตารางสอบ

6.แนวปฏิบัติของผู้เข้าสอบ

ตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ แบบ pdf.